• Oriental-white-eye Zosterops-palpebrosus021 Oriental-white-eye Zosterops-palpebrosus021
 • Nilgiri-flowerpecker Dicaeum-concolor01 Nilgiri-flowerpecker Dicaeum-concolor01
 • Nilgiri-flowerpecker Dicaeum-concolor Nilgiri-flowerpecker Dicaeum-concolor
 • Nilgiri-flycatcher Eumyias-albicaudatus-03 Nilgiri-flycatcher Eumyias-albicaudatus-03
 • Nilgiri-flycatcher Eumyias-albicaudatus-02 Nilgiri-flycatcher Eumyias-albicaudatus-02
 • Grey-headed-Canary-flycatcher Culicicapa-ceylonensis0340 Grey-headed-Canary-flycatcher Culicicapa-ceylonensis0340
 • Nilgiri Flowerpecker (Dicaeum concolor) Nilgiri Flowerpecker (Dicaeum concolor)
 • Grey-headed-Canary-flycatcher Culicicapa-ceylonensis0204 Grey-headed-Canary-flycatcher Culicicapa-ceylonensis0204
 • Grey-headed-Canary-flycatcher Culicicapa-ceylonensis0104 Grey-headed-Canary-flycatcher Culicicapa-ceylonensis0104
 • Grey-headed-Canary-flycatcher Culicicapa-ceylonensis0 Grey-headed-Canary-flycatcher Culicicapa-ceylonensis0
 • Indian-blackbird Turdus-simillimus-01 Indian-blackbird Turdus-simillimus-01
 • Indian-blackbird Turdus-simillimus00 Indian-blackbird Turdus-simillimus00
 • Long-tailed-shrike Lanius-schach011 Long-tailed-shrike Lanius-schach011
 • Nilgiri-flycatcher Eumyias-albicaudatus-01 Nilgiri-flycatcher Eumyias-albicaudatus-01
 • Clamorous Reed Warbler (Acrocephalus stentoreus) Clamorous Reed Warbler (Acrocephalus stentoreus)
 • Nilgiri-flycatcher Eumyias-albicaudatus0 Nilgiri-flycatcher Eumyias-albicaudatus0
 • Long-tailed-shrike Lanius-schach00 Long-tailed-shrike Lanius-schach00