• Oriental-Turtle-Dove Streptopelia-orientalis01 Oriental-Turtle-Dove Streptopelia-orientalis01
 • Whiskered-yuhina Yuhina-flavicollis02 Whiskered-yuhina Yuhina-flavicollis02
 • stripe-throated-yuhina Yuhina-gularis07 stripe-throated-yuhina Yuhina-gularis07
 • stripe-throated-yuhina Yuhina-gularis06 stripe-throated-yuhina Yuhina-gularis06
 • stripe-throated-yuhina Yuhina-gularis05 stripe-throated-yuhina Yuhina-gularis05
 • blue-whistling-thrush Myophonus-caeruleus01 blue-whistling-thrush Myophonus-caeruleus01
 • stripe-throated-yuhina Yuhina-gularis04 stripe-throated-yuhina Yuhina-gularis04
 • Red-billed-Leiothrix Leiothrix-lutea04 Red-billed-Leiothrix Leiothrix-lutea04
 • Red-billed-Leiothrix Leiothrix-lutea03 Red-billed-Leiothrix Leiothrix-lutea03
 • Chestnut-crowned-Laughingthrush Trochalopteron-erythrocephalum02 Chestnut-crowned-Laughingthrush Trochalopteron-erythrocephalum02
 • Chestnut-crowned-Laughingthrush Trochalopteron-erythrocephalum01 Chestnut-crowned-Laughingthrush Trochalopteron-erythrocephalum01
 • Chestnut-crowned-Laughingthrush Trochalopteron-erythrocephalum Chestnut-crowned-Laughingthrush Trochalopteron-erythrocephalum
 • Brown-flanked-Bush-Warbler Horornis-fortipes Brown-flanked-Bush-Warbler Horornis-fortipes
 • Large-billed-Leaf-Warbler Phylloscopus-magnirostris Large-billed-Leaf-Warbler Phylloscopus-magnirostris
 • Oriental-Turtle-Dove Streptopelia-orientalis Oriental-Turtle-Dove Streptopelia-orientalis
 • Whiskered-yuhina Yuhina-flavicollis Whiskered-yuhina Yuhina-flavicollis
 • Whiskered-yuhina Yuhina-flavicollis01 Whiskered-yuhina Yuhina-flavicollis01
 • Brown-Parrotbill Cholornis-unicolor Brown-Parrotbill Cholornis-unicolor